Huishoudelijk Reglement

Volgend huishoudelijk reglement is opgesteld naar het decreet inzake gezond en ethisch sporten. Sporten in overeenstemming met het geheel van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit, fair play en sociale integriteit. Elk sportorganisatie, en zodoende ook Ballroom Blitz, heeft de maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de ontwikkeling van van een sportklimaat waarbij rekening gehouden wordt met leeftijd, de draagkracht, de behoeften en de mogelijkheden van de (minderjarige) sporter.

1. AFSPRAKEN

Algemeen

 • Probeer de danslessen zo stipt mogelijk te volgen om sneller vorderingen te maken.
 • Waardevolle spullen worden best thuis gelaten. Waardevolle spullen meebrengen naar de les is op eigen risico. Ballroom Blitz is niet verantwoordelijk voor gestolen, verloren of gebroken persoonlijke spullen.
 • Dansers en (begeleidende) ouders betreden enkel de lokalen en gangen bestemd voor de dansles. De danszalen zelf worden niet betreden door de ouder(s). Het afscheid gebeurd in de gang/inkomhal.
 • Roken is niet toegestaan in de gebouwen.
 • Om veiligheidsredenen vragen wij onze jongste dansers op te halen in het gebouw.
 • Er kan foto- en/of filmmateriaal tijdens activiteiten van Ballroom Blitz VZW gemaakt worden ter promotie van de dansschool. Bij het betalen van het inschrijvingsgeld stellen leden en ouders van leden zich akkoord dat Ballroom Blitz VZW het beeldmateriaal mag gebruiken voor deze doeleinden.
 • ‘Ballroom Blitz’ en ‘Ballroom Blitz Academy’ is een merknaam en eigendom van Ballroom Blitz VZW. Enkel en alleen Ballroom Blitz VZW mag uit haar naam communiceren en haar naam en/of het logo plaatsen op brieven, kledij en andere objecten.
 • Ballroom Blitz vzw heeft de goedkeuring dat zij per lessenreeks 1 les mogen annuleren zonder hiervoor een vervanging te regelen of een terugbetaling uit te voeren.
 • Er wordt in geen enkele zaal voedsel genuttigd.
 • Gelieve medisch interessante informatie bij aanvang van de les even te melden aan de lesgever.
 • Ballroom Blitz zal steeds de eindbeslissing hebben in eender welk geschil.

Zaal ‘Familia’

 • In zaal ‘Familia’ is het niet toegestaan om eigen drank te nuttigen. Er zullen dranken aangeboden worden aan de toog.
 • Het podium mag niet betreden worden.

Zaal ‘Lambertzhoeve’

 • In zaal ‘Lambertzhoeve’ zijn schoenen met zwarte zool of schoenen die strepen nalaten, niet toegestaan. De schoenen die men draagt tijdens de les, mogen ook pas aangedaan worden ter plaatse. Er worden GEEN straatschoenen geduld in de sportzaal.
 • De zaal mag/kan enkel betreden worden via de tweede poort, aan de fietsenstalling.
 • De jassen en schoenen worden op de voorziene plaats achtergelaten tot na afloop van de les.
 • Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, maar niet van de douches. Het achterlaten van spullen in deze kleedkamers is op eigen risico.
 • Er mag niet gedronken worden IN de sportzaal.
 • Wanneer men eigen drank voorziet, zorgt men dat de PET-flessen worden meegenomen naar huis.
 • Het materiaal van de school is en blijft eigendom van de school. Ballroom Blitz mag hier dan ook geen gebruik van maken.
 • Indien een lid de regels niet naleeft en er schade wordt opgedaan aan de vloer, de zaal, … wordt het lid aansprakelijk gesteld en zal hij/zij de kosten hiervan op zich nemen. In extreme gevallen kan het lid ontbonden worden aan de dansschool en zullen er geen terugbetalingen uitgevoerd worden.

Ballroom Blitz VZW en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.

2. LIDGELDEN

Een dansjaar wordt opgedeeld in 2 periodes:

 • Periode 1: september – januari
 • Periode 2: februari – juni

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties. Indien hier per uitzondering verandering in komt, zal dit aan de betrokken leden vooraf gecommuniceerd worden.

Men kan betalen per lessenreeks of voor een volledig dansjaar. Indien men betaald voor een volledig dansjaar (verdeeld over 2 cycli), krijgt men een korting van 10% op de totaalprijs van de lessen. Schrijft met in voor 2 of meerdere cursussen, ontvangt men diezelfde 10%. Deze korting is NIET van toepassing op een danscursus die bestaat uit 1 deel (2 periodes aansluitend). De verschillende kortingen zijn niet cumuleerbaar. De prijzen kan u terugvinden op de daartoe bestemde documenten. De prijzen voor de lessen en het lidgeld liggen vast voor één seizoen. De prijzen zijn excl. het lidgeld.

Om lid te worden van de Ballroom Blitz betaal je een bedrag van €25, voor een volledig seizoen (september-juni). Wanneer je pas inschrijft in februari, betaal je tot het einde van het seizoen (juni) €16 lidgeld. Indien je pas zou instappen in de lessen tijdens de maand april, betaal je nog €10 lidgeld. Inbegrepen in het lidgeld:

 • Dansverzekering via Danssport Vlaanderen.
 • Lidkaart Ballroom Blitz
 • Ledenvoordelen van Danssport Vlaanderen
 • Ledenvoordelen van Ballroom Blitz
 • Gratis toegang tot de oefenavonden (niet-leden 2,50€)

Leden die wedstrijden wensen te dansen betalen een verhoogd lidgeld omwille van een hogere verzekering. Dit lidgeld bedraagt €40 per seizoen (seizoen 2019 – 2020). Indien men wil inschrijven in een wedstrijdliga is het wedstrijdgeld en de eventuele inschrijving voor de wedstrijd ten koste van het lid.

Men is pas ingeschreven wanneer men het lidgeld betaald heeft. Het lidgeld en lesgeld dient betaald te zijn vòòr aanvang van de eerste les. Elke persoon die na de opendeurdag een proefles wil volgen, betaalt €10 voor een proefles. Indien hij/zij beslist om achteraf in te schrijven, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag van de cursus.

Bij betwisting van betaling, kan het lid een betalingsbewijs voorleggen. Betalen kan contant bij inschrijving, of via overschrijving: