Huishoudelijk Reglement

1. AFSPRAKEN

Algemeen

 • Probeer de danslessen zo stipt mogelijk te volgen. Zo maak je sneller vorderingen. 
 • Waardevolle spullen laat je beter thuis. Indien ze toch worden meegebracht, is dit volledig op eigen risico.
 • Dansers betreden enkel de lokalen en gangen bestemd voor de dansles. De danszalen zelf worden niet betreden door de ouder(s). Het afscheid gebeurd in de gang/inkomhal.
 • Roken is niet toegestaan in de gebouwen. 
 • Om veiligheidsredenen vragen wij onze jongste dansers op te halen in het gebouw. 
 • Er kan foto- en/of filmmateriaal tijdens activiteiten van Ballroom Blitz VZW gemaakt worden, ter promotie van de dansschool, op social media en de website. Bij het betalen van het inschrijvingsgeld stellen leden en ouders van leden zich akkoord dat Ballroom Blitz VZW het beeldmateriaal mag gebruiken voor deze doeleinden.
 • ‘Ballroom Blitz’ en ‘Ballroom Blitz Academy’ is een merknaam en eigendom van Ballroom Blitz VZW. Enkel en alleen Ballroom Blitz VZW mag uit haar naam communiceren en haar naam en/of het logo plaatsen op brieven, kledij en andere objecten. 
 • Ballroom Blitz vzw heeft de goedkeuring dat zij per lessenreeks 1 les mogen annuleren zonder hiervoor een vervanging te regelen of een terugbetaling uit te voeren.
 • Er wordt in geen enkele zaal voedsel genuttigd.
 • Dansers en ouders mogen de ruimtes met materiaal niet betreden. Ook de toog is enkel bestemd voor lesgevers of bestuursleden.
 • Gelieve medische, interessante informatie bij aanvang van de les even te melden aan de lesgever.

Zaal ‘Familia’

 • In zaal ‘Familia’ is het niet toegestaan om eigen drank te nuttigen. Deze kan aan de toog aangekocht worden bij de dansleraar of een ander bestuurslid dat aanwezig is.
 • Het podium mag niet betreden worden.

Zaal ‘Lambertzhoeve’

 • In zaal ‘Lambertzhoeve’ zijn schoenen met zwarte zool of schoenen die strepen nalaten niet toegestaan. De schoenen die men draagt tijdens de les, mogen ook pas aangedaan worden ter plaatse. Er worden GEEN straatschoenen geduld in de sportzaal.
 • De zaal mag/kan enkel betreden worden via de tweede poort, aan de fietsenstalling.
 • De jassen en schoenen worden op de voorziene plaats achtergelaten tot na afloop van de les.
 • Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van de kleedkamers, maar de niet van de douches. Het achterlaten van spullen in deze kleedkamers is op eigen risico.
 • Er mag niet gedronken worden IN de sportzaal. 
 • Wanneer men eigen drank voorziet, zorgt men dat de PET-flessen worden meegenomen naar huis. 
 • Het materiaal van de school is en blijft eigendom van de school. Ballroom Blitz mag hier dan ook geen gebruik van maken.

Zaal Sint-Martinus Wezemaal’

 • Voor de lessen op deze locatie zal gebruikt gemaakt worden van de kleine zaal.
 • Er mag eigen drank genuttigd worden in deze zaal tijdens de lessen. Wanneer er evenementen worden georganiseerd, is het meebrengen van eigen drank niet toegestaan.

Ballroom Blitz VZW en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.

2. LIDGELDEN

Een dansjaar wordt opgedeeld in 2 periodes:

 • Periode 1: september – januari
 • Periode 2: februari – juni

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties. Indien hier per uitzondering verandering in komt, zal dit aan de betrokken leden vooraf gecommuniceerd worden.

Men kan betalen per lessenreeks of voor een volledig dansjaar. Indien men betaald voor een volledig dansjaar, krijgt men een korting van 5% op de totaalprijs van de lessen. Deze korting is NIET van toepassing op een danscursus die bestaat uit 1 deel (2 periodes aansluitend).
De prijzen kan u terugvinden op de daartoe bestemde documenten. De prijzen voor de lessen en het lidgeld liggen vast voor één seizoen. De prijzen zijn excl. het lidgeld.

Om lid te worden van de Ballroom Blitz Academy betaal je een bedrag van €25 voor een
volledig seizoen (september-juni). Wanneer je pas inschrijft in februari, betaal je tot juni €16 lidgeld. Dit lidgeld is verplicht en wordt enkel aanvaard vanuit onze eigen VZW. Een verzekering vanuit een andere organisatie wordt niet aanvaard en stelt het lid niet vrij van betaling van het lidgeld en verzekeringsgeld bij Ballroom Blitz.

 • Dansverzekering via Danssport Vlaanderen.
 • Lidkaart Ballroom Blitz Academy
 • Ledenvoordelen van Danssport Vlaanderen
 • Ledenvoordelen van Ballroom Blitz Academy
 • Gratis toegang tot de oefenavonden (niet-leden €2,50)

Leden die wedstrijden wensen te dansen betalen een verhoogd lidgeld omwille van een hogere verzekering. Dit lidgeld bedraagt €40 per seizoen (seizoen 2019 – 2020). Indien men wil inschrijven in een wedstrijdliga is het wedstrijdgeld en de eventuele inschrijving voor de wedstrijd ten koste van het lid.

Men is pas ingeschreven wanneer men het lidgeld betaald heeft. Het lidgeld en lesgeld dient betaald te zijn vòòr aanvang van de eerste les. De eerste lessenweek van elke cyclus kunnen er gratis proeflessen gevolgd worden. Wanneer men na de eerste lessenweek van elke cyclus een proefles wil volgen, zal deze aangerekend worden aan 10€/ proefles. Het bedrag van de proefles zal in mindering gebracht worden bij effectieve inschrijving voor de cursus.

Cursisten die voor een bepaalde cursus betaald hebben en die in de loop van de betaalde periode willen overschakelen naar een andere groep krijgen die mogelijkheid. Er wordt echter geen cursusgeld terugbetaald indien de nieuw gekozen cursus goedkoper is dan diegene waarvoor ze initieel betaalden. Iedere cursus heeft zijn kostprijs. Indien het lid overschakelt naar een duurdere cursus zal hiervoor pro rata een supplement worden aangerekend.

Bij betwisting van betaling, kan het lid een betalingsbewijs voorleggen. Betalen kan contant bij inschrijving, of via overschrijving: