Ballroom Blitz en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Foto- en beeldmateriaal wordt gemaakt door dansleraren, stagiair(e)s en de door Ballroom Blitz aangesproken fotografen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto’s gemaakt en gepubliceerd door anderen. Voor niet geposeerde foto’s en sfeerfoto’s- of beelden is geen toestemming nodig.

De foto’s zullen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden ten bate van de vereniging, op de website, sociale media en anderen van de vereniging.

Indien u toch foto’s of beeldmateriaal geplaatst door de vereniging ontdekt die u liever verwijderd ziet, van de website of sociale media, kan u contact opnemen met het bestuur via info@ballroomblitz.be. We zullen dan dit materiaal zo snel mogelijk verwijderen.

Foto- en beeldmateriaal zal nooit doorgegeven of verkocht worden aan derden voor welke reden dan ook, zonder toestemming van het lid.

Uw gegevens worden bewaard voor administratieve doeleinden van de club.

Uw e-mailadres kan worden gedeeld met de leraren om u op de hoogte te houden van veranderingen in het lesschema of afspraken te maken betreffende extra oefenmomenten, optredens, …

Uw rijksregisternummer en adresgegevens worden gebruikt om de sportverzekering in orde te maken en worden doorgegeven aan de betrokken instanties.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit aan anderen verkocht of doorgegeven worden voor commerciële doeleinden.

Uw e-mailadres blijft in de software van Ballroom Blitz bewaard tot u verzoekt om deze te verwijderen.

Ook indien u niet langer lessen volgt bij de vereniging.

Al uw gegevens worden bewaard in het online ledensysteem “Swing It”. Zij verzekeren ons ervan om alles wat wettelijk nodig is, ter beschikking te stellen om datalekken te voorkomen. Ballroom Blitz kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor datalekken door veiligheidsproblemen met “Swing It”.